Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

luomuwiki:karjatase [2015/11/16 14:15] (nykyinen)
kari luotu
Rivi 1: Rivi 1:
 +===== Peltoviljely - karjatase =====
 +
 +{{:​luomuwiki:​karjatase.gif?​nolink|}}
 +
 +Ruokinnan ravinnetaseesta eli karjataseesta selviää, kuinka paljon eläinten syömien rehujen ravinteista siirtyy tuotteisiin ja mikä määrä niistä jää lantaan.
 +
 +Tase lasketaan vähentämällä syötettyjen rehujen ravinnemääristä eläintuotteiden ravinnemäärät.
 +
 +Jos eläinmäärä tai niiden paino on muuttunut laskentakautena,​ pitää se tietysti huomioida. Rehujen hävikit on arvioitava laskentaa varten, ne eivät mene karjalle eivätkä kuulu taseeseen. Käytännössäkin rehujen hävikki menee karjan ohi lantalaan.
 +
 +Kasvaviin eläimiin sitoutuneet ravinteet huomioidaan laskemalla elopainon muutos. Karjasuojan sisällä tapahtuvaa ravinteiden siirtoa esimerkiksi emältä vasikalle ei lasketa taseeseen.
 +
 +==== Karjataseen vahvuuksia ====
 +
 +Karjatase kertoo ruokinnan energia- ja valkuaistasapainon onnistumisesta. Jos ravinteita hukkaantuu enemmän kuin eläinlajilla keskimäärin,​ voi syytä etsiä ensin rehustuksesta. Parhaissa karjoissa päästään typellä ja fosforilla 30 % hyötysuhteeseen,​ heikkona voidaan pitää alle 20 % hyötysuhdetta.
 +
 +Typen hukkaantumiseen vaikuttaa eniten energian ja valkuaisen saanti rehuannoksessa. Fosforin suuri poistuma lantaan kertoo ehkä kivennäisten liiasta saannista. Kaliumista nauta hyödyntää vain 10 %. Kaliumia on paljon säilörehussa.
 +
 +==== Karjataseen heikkouksia ====
 +
 +Luotettavan taseen laskeminen edellyttää täsmällisiä lähtötietoja - tosin kotieläinten rehuista on useimmiten saatavilla tarkat analyysit. Jos kotoisia rehuja ei ole analysoitu, tai rehut eivät ole tasalaatuisia tai jos määrät arvioidaan väärin, tasetulos vääristyy.
 +
 +Täsmällistäkään tulosta ei aina pystytä hyödyntämään,​ sillä eläimen hyvinvointiin ja rehun hyväksikäyttöön vaikuttavat niin monet tekijät, ettei niitä aina ole helppo löytää.
 +
  

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.