Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
luomuwiki:luomulihanaudan_ruokinta [2015/12/11 11:46]
pirkko_t
luomuwiki:luomulihanaudan_ruokinta [2015/12/11 11:51] (nykyinen)
pirkko_t
Rivi 1: Rivi 1:
 ===== Kotieläintuotanto - rakennukset ja tarhat ===== ===== Kotieläintuotanto - rakennukset ja tarhat =====
  
-Kannattava lihanaudan kasvatus edellyttää erityisesti luomutuotannossa hyvälaatuisen säilörehun tekemistä. Tavoitteena on säilörehu,​ jonka D-arvo on 68 - 70,  raakavalkuaispitoisuus 14 - 17% ja säilönnällinen laatu erinomain. Lisäksi säilörehua on oltava määrällisesti riittävästi,​ jotta rehun vapaa syöttö mahdollistuu. Mikäli oman tilan pelloilta ei saada riittävästi säilörehua,​ voidaan siitä osa korjata myös yhteistyötilalta. 
  
-Karkearehulisäksi käy myös esim. nurmen perustamisen yhteydessä korjattava palkokasvipitoinen (virna, herne, härkäpapu) kokoviljasäilörehu. Kokoviljasäilörehun avulla on mahdollista saada runsaasti maittavaa, valkuaispitoista massaa lihanautojen ruokintaan, kun käytetään oikeita siemensuhteita ja ajoitetaan korjuu oikein. 
- 
-Laidunrehun tulisi olla osa kaikkien luomunautojen ruokintaa. Sonnienkin laidunnus onnistuu, jos tilalla on siihen mielenkiintoa. Riittävä laidunrehun määrä, reilu pinta-ala, väljät kulkureitit ja hyväkuntoiset aidat ovat onnistumisen edellytykset. Tuotantoehtojen mukaan on yli vuoden vanhoja sonneja mahdollista ulkoiluttaa myös tarhassa, jolloin niiden ympärivuotinen säilörehuruokinta on yksi vaihtoehto. 
- 
-Väkirehun osuus voi luomulihanaudan ruokinnassa olla maksimissaan 40% päivittäisen rehuannoksen kuiva-aineesta. Väkirehuna käytetään ohraa, kauraa, vehnää ja näiden seoksia. Tärkeintä on, että vilja on laadultaan hyvää ja hehtolitrapaino kohtuullinen - kevyttä viljaa ei juuri kannata syöttää. 
- 
-Lisävalkuaisrehun käytön taloudellisuus tilatasolla tulee laskea tarkasti, koska ostorehujen hintataso on usein korkea. 
- 
-Herne, härkäpapu tai rypsi voi olla tarpeen jos: 
- 
-  * säilörehun säilönnällinen laatu on heikko 
-  * säilörehun sulavuus on heikko (D-arvo alle 65) 
-  * säilörehun raakavalkuainen on alle 12% 
-  * käytetään pelkkää kokoviljasäilörehua,​ olkea tai heinää 
-  * väkirehuprosentti on alle 25 - 30 % kuiva-aineesta 
-  * alle 6 kk:n ikäisille / alle 200 kg:n painoisille tai roduille, joilla on hyvä kasvupotentiaali (Ch, Li, Si). 
- 
-Lihanaudoille on muistettava antaa sopivasti kivennäis- ja hivenainelisiä siinä missä muillekin naudoille. Myös seleeni ja vitamiinit ovat tärkeitä. Myös vapaa juomaveden saanti on turvattava kaikissa olosuhteissa. 
- 
-Luomulihanaudan kasvatuksessa pyritään hyvään kasvuun kuten tavanomaisessakin tuotannossa. Toisaalta teurastamot vastaanottavat luomunautaa mieluiten tasaisesti ympäri vuoden kohtuullisen kokoisissa erissä, joten teuraiden odotusajat saattavat joskus venyä pitkiksikin. Teuraaksilähdön rytmitys kannattaa suunnitella jo ennakkoon ostajan kanssa ja sopeuttaa ruokintaa tarvittaessa sen mukaisesti. 

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.