Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Both sides previous revision Edellinen revisio
luomuwiki:peltoviljely [2016/01/05 08:25]
heikki.ajosenpaa [Peltoviljely]
luomuwiki:peltoviljely [2016/01/05 08:51] (nykyinen)
pekka [Viljelyn suunnittelu]
Rivi 16: Rivi 16:
 ==== Luomusuunnitelma - näe riittävän kauas ==== ==== Luomusuunnitelma - näe riittävän kauas ====
  
-Luomuviljely vaatii hyvää ​ja pitkällistä suunnittelua,​ jossa otetaan viljelyn kokonaisuus ​huomioon kasvinvuorotuksenravinnehuollon ​ja markkinatilanteen kannalta.+Luomuviljely vaatii hyvää,pitkällistä ​ja strategista ​suunnittelua,​ jossa otetaan ​huomioon ​viljelyn kokonaisuus, ​tilan resurssit, talous ​ja osaaminen. ​ Suunnittelussa on otettava huomioon Eviran luonnonmukaisen kasvintuotannon säännöt
 Luomusuunnitelma laaditaan usein 5 vuoden pituiseksi ja pidemmäksikin ajaksi. Luomusuunnitelma laaditaan usein 5 vuoden pituiseksi ja pidemmäksikin ajaksi.
  
-Suunniteltaessa asetetaan tavoitteet ja mietitään,​ miten ne toteutetaan. Samalla kartoitetaan mahdolliset riskit esim. kasvitautien osalta. Muistiinpanoissa seurataan, miten kävi; pystyttiinkö tavoitteet toteuttamaan. Tavoitteet muuttuvat, esim. viljelykasveja joudutaan vaihtamaan ja se muuttaa edelleen tavoitteita seuraavalle vuodelle. Suunnittelu ja seuranta ovat jatkuvia. Luomusuunnitelma ​tulee pitää ​ajan tasalla. ​+Suunniteltaessa asetetaan tavoitteet ja mietitään,​ miten ne toteutetaan. Samalla kartoitetaan mahdolliset riskit esim. kasvitautien osalta. Muistiinpanoissa seurataan, miten kävi; pystyttiinkö tavoitteet toteuttamaan. Tavoitteet muuttuvat, esim. viljelykasveja joudutaan vaihtamaan ​esim. markkinatilanteen heilahtelujen takia ja se muuttaa edelleen tavoitteita seuraavalle vuodelle. Suunnittelu ja seuranta ovat jatkuvia. Luomusuunnitelma ​pidetään ​ajan tasalla. ​
  
 ==== Viljelyn suunnittelu ==== ==== Viljelyn suunnittelu ====
Rivi 39: Rivi 39:
 Tilan **toiminta-ajatus** tarkoittaa viljelyn ja kotieläintuotannon perusideaa. Se voi olla elannon hankkiminen koko perheelle, tai sivutoimiviljely,​ ja esimerkiksi rehun viljely ja karjantuotteiden myynti meijerin ja teurastamon kautta, tai se voi olla porkkanan ja sipulin viljely, joista sipuli myydään kokonaan tukkuun ja porkkana myydään osin omina jalosteina. Tilan **toiminta-ajatus** tarkoittaa viljelyn ja kotieläintuotannon perusideaa. Se voi olla elannon hankkiminen koko perheelle, tai sivutoimiviljely,​ ja esimerkiksi rehun viljely ja karjantuotteiden myynti meijerin ja teurastamon kautta, tai se voi olla porkkanan ja sipulin viljely, joista sipuli myydään kokonaan tukkuun ja porkkana myydään osin omina jalosteina.
  
-**Tuotanto- ja varastotilojen kuvaus** kuuluu nykyaikaiseen tuotanto- ja laatuketjuun,​ kun koko ketjusta tehdään ns. läpinäkyvä ja sertifioitava. Kuvaus voi olla esim. luomusuunnitelman etusivulla tai erikseen. Tavallisella maatilalla siinä kerrotaan muutamilla lauseilla, miten tuotteet varastoidaan,​ käsitellään ja kuljetetaan sekä millaiset ne ovat kooltaan ja laadultaan (esim. mahtuuko viljasato omiin siiloihin).+**Tuotanto- ja varastotilojen kuvaus** kuuluu nykyaikaiseen tuotanto- ja laatuketjuun,​ kun koko ketjusta tehdään ns. läpinäkyvä ja sertifioitava. Kuvaus voi olla esim. luomusuunnitelman etusivulla tai erikseen. Tavallisella maatilalla siinä kerrotaan muutamilla lauseilla, miten tuotteet varastoidaan,​ käsitellään ja kuljetetaan sekä millaiset ne ovat kooltaan ja laadultaan (esim. mahtuuko viljasato omiin siiloihin). Tarvittavat alihankintasopimukset tulee myös mainita
  
 **Viljelyskartta** kuuluu suunnitelmaan. Liitteeksi laitetaan virallinen digitaalinen kartta. Suunnitteluvaiheessa suurena apuna ovat viljavuus- ja salaojakartat. Kartalta täytyy pystyä erottelemaan kasvulohkot tarvittaessa ja myös kuivurit, rehuaumat ym. on syytä merkitä karttaan. Niiden lisäksi karttaan merkitään myös suojakaistat ja pientareet. **Viljelyskartta** kuuluu suunnitelmaan. Liitteeksi laitetaan virallinen digitaalinen kartta. Suunnitteluvaiheessa suurena apuna ovat viljavuus- ja salaojakartat. Kartalta täytyy pystyä erottelemaan kasvulohkot tarvittaessa ja myös kuivurit, rehuaumat ym. on syytä merkitä karttaan. Niiden lisäksi karttaan merkitään myös suojakaistat ja pientareet.

Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.