Kotieläintuotanto - eläinten luomusuunnitelma

Eläinten luomusuunnitelma eli luomueläinten hoitosuunnitelma on kuvaus siitä, miten tuotantoehtojen vaatimukset otetaan huomioon eläintuotannossa. Suunnitelmaan kuvataan eläinten hoitoon liittyvät asiat eri tapauksissa. Suunnitelma tehdään valvontaan liityttäessä ja sitä päivitetään toiminnan muuttuessa siten, että suunnitelma vastaa aina todellista toimintaa tilalla.

Eläinten luomusuunnitelman tekoon kannattaa käyttää aikaa ja pohtia samalla, miten ennakoidaan mahdollisia toiminnan muutoksia tulevaisuudessa. Esimerkiksi jos tila jonakin syksynä ei laitakaan sonnivasikoita välitykseen, vaan päättää kasvattaa ne teuraaksi asti. Mitä asioita tulee tällaisessa muutoksessa huomioida? Tai jos joudutaankin poikkeuksellisesti ostamaan siitoseläimiä tilan ulkopuolelta?

Suunnitelman sisältö

Ruokaviraston ohjeiden mukaan eläinten luomusuunnitelmaan kuvataan ainakin seuraavat :

1. Eläinten alkuperä

 • Tilalla olevat eläimet aloitettaessa luonnonmukaista tuotantoa: eläinlaji, käyttötarkoitus,lukumäärä, rotu
 • Suunnitelma uudistustarpeesta: lukumäärä, käyttötarkoitus, eläinten ikä
 • Luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten saatavuus

2. Eläinten ruokinta

 • Pääasialliset rehut
 • Rehujen alkuperä (kotoiset/ostetut)
 • Luonnonmukaisten, tavanomaisesti tuotettujen ja siirtymävaiherehujen käyttö (ruokintasuunnitelma)
 • Valkuaisrehujen saatavuuden varmistaminen
 • Karkearehu: rehulaji ja sen osuudet (rehunjakolista), karkearehuosuuden alentaminen ensimmäisten lypsykuukausien aikana
 • Rehun lisäaineet
 • Säilörehun valmistus, apuaineet
 • Nuorten eläinten ruokinta
 • Eläinten laiduntaminen

3. Eläinten terveys

 • Eläinten rokottaminen ja loiskäsittelyt
 • Lääkekirjanpidon pitäminen

4. Käytännöt eläinten hoidossa

 • Suoritettavat toimenpiteet
 • Kytkeminen: tilanteet ja kytketyt naudat
 • Vasikoiden alkukasvatus
 • Eläinten pitäminen yksittäiskarsinoissa: mitkä eläimet ja missä tuotannon vaiheessa
 • Eläinten ryhmäkasvatus: mitkä eläimet ja missä tuotannon vaiheessa

5. Eläinsuojat

 • Olosuhteet: lämpötila ja kosteus, arvio ilmanvaihdon toimivuudesta, valaistus
 • Ikkunoiden tai muun valoa läpäisevän materiaalin pinta-ala suhteessa lattian pinta-alaan
 • Lattioiden kunto
 • Kiinteän lattian osuus lattiapinta-alan vähimmäisvaatimuksesta
 • Eläinten käytössä olevat pinta-alat
 • Eläinten makuualueet: rakenne, kuivikkeet
 • Siipikarjarakennuksissa pesät, orret, kulkuluukut, eläinten määrä kussakin rakennuksessa, lihasiipikarjarakennusten kokonaiskäyttöaika
 • Rakennuksen rakentamisvuosi

Suunnitelman teossa voit käyttää apuna Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi -hankkeessa tehtyä mallipohjaa. Luomueläinten hoitosuunnitelma


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.