Kotieläintuotanto - eläinten siirtäminen luomuun

Kotieläimiä luomuun siirrettäessä suunnittelu on aloitettava pellolta. Ensin selvitetään, kuinka paljon rehua pystytään omilla pelloilla tuottamaan, sekä mistä saadaan mahdollisesti tarvittava ostoluomurehu. Rehuntarvetta laskettaessa on huomioitava siirtymävaiherehujen osuudet ja kuinka paljon niitä voidaan syöttää. Rehuntuotantoon kannattaa aina tarvittaessa hakea yhteistyötiloja, ja kirjallisin sopimuksin varmistaa tarvittavien lisärehujen saanti myös huonoina satovuosina.

Useimmiten luomuun siirryttäessä myös kotieläinrakennuksessa tarvitaan muutoksia. Mikäli rakennuksiin tulee tehdä lisää valoaukkoja tai muuttaa eläinten käytettävissä olevia tiloja, on nämä työt tehtävä ennen valvontaan liittymistä. Rakennusten luomukelpoisuus kannattaa tarkistaa ensimmäisten asioiden joukossa. Kun suunnitellaan kokonaan uuden tuotantorakennuksen tekemistä, on varmistettava, että suunnittelija tietää luomun vaatimukset.

Eläimillä on eläinlajiin ja käyttötarkoitukseen perustuvat eläinkohtaiset siirtymäajat, joiden aikana niitä on hoidettava luomutuotantoehtojen mukaan, mutta tuotteita ei voida vielä markkinoida luomuna eteenpäin. Tavanomaiset kotieläimet voidaan siirtää luomuun kahdella eri aikataululla. Normaalisti lähtevät pellot ensin siirtymään luomuun ja kun rehunsaanti on tuotantoehtojen mukaisessa järjestyksessä, lähtevät eläimet siirtymään niin sanotuilla normaaleilla siirtymäajoilla. Normaali siirtymäaika on

  • naudoilla lihan osalta minimissään 12 kk ja aina vähintään 3/4 eläimen elämästä
  • lampailla, vuohilla ja sioilla 6 kk
  • naudoilla maidon osalta 6 kk
  • siipikarjalla lihantuotantoon (alle kolmen päivän ikäisinä tilalle tuotuna)10 viikkoa
  • siipikarjalla munien osalta 6 viikkoa

Siirtymäaika alkaa siitä kun eläimen luomuhoito alkaa - eli valvontajärjestelmään liityttäessä ja myöhemmin hankittujen tavanomaisten ostoeläinten osalta niiden saapuessa tilalle. Haasteellisin laskettava on nautojen siirtymävaiheen kesto, minkä vuoksi siihen on tehty erilaisia apulaskureita. Voit kokeilla esimerkiksi Luomuvalvonta pakollisesta rutiinista vahvuudeksi -hankkeessa tehtyä excel taulukkolaskentapohjaa (taulukossa on Malli-välilehdellä ohjetta täyttämiseen): Nautojen siirtymävaihelaskuri

Toinen mahdollisuus on lähteä siirtämään yhtä aikaa sekä tilan pellot että eläimet luomuun niin sanottua 24 kk:n poikkeusta noudattaen. Tällöin voidaan eläimille syöttää poikkeuksellisesti omia tavanomaisia ja siirtymävaiherehuja siirtymäajan aikana, mutta eläintuotteita ei voi myydä luomuna ennen kuin 24 kk on kulunut. 24 kk:n poikkeusta käyttäen myös vanhoista naudoista tulee luomulaatuisia siirtymäajan päätyttyä. Tämä tapa soveltuukin parhaiten emolehmätiloille. Siirtymisen alun jälkeen tilalle hankittujen eläinten kohdalla käytetään normaaleja siirtymäaikoja.


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.