Siirtyminen luomutuotantoon - muistilista siirtyvälle

1. Yhteydenotto

Ota yhteyttä ProAgria Keskuksen luomuasiantuntijaan. Luomutuotantoon siirtymisessä voi hyödyntää Mavin rahoittamaa Neuvo 2020 -palvelua.

2. Tutustu aiheeseen

3. Osallistu luomukurssille

Viiden päivän peruskurssi on vaatimuksena mm. luomusitoumuksen solmimiselle. Kursseilla käsitellään mm. palkokasvien viljelyä, lannan käyttöä, Eviran luomusääntöjä ja sitoumusehtoja. Eniten kursseja on kevättalvisin. Niitä järjestävät ProAgrian keskukset sekä maatalousoppilaitokset.

4. Laadi luomusuunnitelma

Luomusuunnitelmassa kuvataan, kuinka luomutuotantoehtoja tilalla käytännössä toteutetaan. Suunnitelmaan kirjataan mitä tilalla tuotetaan, missä tuotteet käsitellään ja tapahtuuko kaikki toiminta luomutilalla. Siinä kuvataan myös, kuinka kasvien ravinnetarve täytetään ja miten rikkakasvit, kasvitaudit ja tuholaiset pidetään hallinnassa. Tuotteiden varastointi, käsittely ja kuljetukset kuvataan erityisen tarkkaan, jos tilalla on rinnakkaisviljelyä tai mukana on luomukotieläintuottajia tai muita kuin luomutoimijoita.

Suunnitelmaa kannattaa täydentää seuraavilla:

  • Viljelykiertosuunnitelma
  • Kasvinsuojelusuunnitelma
  • Maan kasvukunnon hoitosuunnitelma
  • Lannoitussuunnitelma

Lue lisää

5. Hae luomusitoumus

Luomukorvausta maksetaan sitoumuksessa määritellylle korvauskelpoiselle peltoalalle 160 €/hehtaari/vuosi. Viljelijän tulee noudattaa luonnonmukaisen tuotannon ehtoja luomuasetuksen mukaisesti ja ilmoitettava pinta-alat vuosittain. Hänen on myös kuuluttava luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään koko sitoumuskauden ajan. Lisäksi viljelijän on noudatettava luomusitoumuksen ehtoja, jotka löytyvät Mavin sivuilta.

Luomusitoumuksen hakuaika on tavallisesti kevään tukihaun yhteydessä. Hakulomakkeita saa kunnan maataloustoimistosta, ELY-keskuksesta, luomuasiantuntijalta tai internetistä. Hakemus jätetään ELY-keskukseen.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

  • Todistus ammattitaidosta
  • Hakemus luonnonmukaisen maataloustuotannon valvontajärjestelmään liittymiseksi
  • Kasvitilalla Luomuvalvontalomake1, täydennyslomake 1A /Ruokavirasto
  • Kotieläintilan sitoumusta hakevalla tilalla edellisten lisäksi myös täydennyslomake d/Ruokavirasto
  • Yhteistyösopimus rehuntuotannosta
  • Liite sitoumukseen haettavista peruslohkoista

6. Liity luomuvalvontaan

Kaikkien, jotka haluavat markkinoida tuotteitaan luonnonmukaisesti tuotettuina tulee kuulua Ruokaviraston ylläpitämään luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään. Valvontajärjestelmä on jaettu tuotantosuuntiin, joita ovat peltokasvien viljely (mukaan lukien avomaalla tapahtuva puutarhatuotanto ja hedelmäviljely), kasvihuonetuotanto ja sienten kasvatus, keruutuotanto, eläintuotanto ja alhaisen jalostusasteen elintarvikkeiden valmistus. Luomuvalvontaan voi kuulua, vaikka ei tee luomusitoumusta ja hae luomukorvausta.

Tarkastuksista vastaavat Ruokavirasto ja ELY-keskukset. Luomutarkastaja käy tiloilla vähintään kerran vuodessa. Viljelijän ei tarvitse erikseen tilata tarkastusta, vaan tarkastukset toimeksi annetaan ELY-keskuksista. Tarkastuksessa varmistetaan, että viljelytoimenpiteet ja tuotanto-olosuhteet ovat tuotanto-ohjeiden mukaiset. Tarkastukset ovat maksullisia.

Hakeutuminen valvontajärjestelmään

Ruokaviraston luomuvalvontaan liitytään Luomuvalvontalomakkeella 1, joka toimitetaan ELY-keskukseen liitteineen. Samalla sitoudutaan noudattamaan luomutuotannon ehtoja. Ehtojen noudattaminen varmistetaan vuosittaisella luomutarkastuksella, jonka ELY-keskus toimeksiantaa ja tekee tuotantotarkastuspäätöksen. Valvonnalla varmistetaan, että luomu pysyy luomuna jokaisessa vaiheessa pellolta pöytään. Kuulumalla luomuvalvontaan ja noudattamalla tuotantoehtoja tilan tuotteita voi myydä luomutuotteina. Luomutuotteita ei voi markkinoida kuulumatta luomuvalvontaan.


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.