Kotieläintuotanto - siipikarja

Luomutuotantoehdot on laadittu muniville kanoille, broilereille, helmikanoille, kalkkunoille, hanhille ja ankoille. Tiivistelmät tuotantoehdoista löytyvät Siipikarjaliiton nettisivuilta

Kanala

Häkkikanaloita ei luomutuotannossa käytetä. Lattiapinta-alasta vähintään kolmasosa on kiinteää lattiaa (ei rakoja, ritilöitä tai verkkoa), joka on oltava peitetty olkien, puulastujen, hiekan tai turpeen kaltaisella kuivikkeella. Kanoilla ja helmikanoilla on orsia, jotka on sijoitettu irralleen kanojen käytössä olevan lattia-/ritilätason pinnasta. Orisen mitoitus on mukautettu kasvatuserän suuruuteen ja lintujen kokoon. Orsien pituudelle on vähimmäisvaatimukset. Valoaukkoja luonnolliselle valolle siipikarjarakennuksissa on kuten muissakin luomutuotantorakennuksissa.

Rakennuksissa on siipikarjan kokoon nähden soveltuvat ulosmeno- ja sisääntuloluukut. Luukkujen yhteenlaskettu leveys on vähintään neljä metriä siipikarjan käytössä olevan rakennuksen sataa pinta-alaneliömetriä kohden. Rakennukset rakennetaan siten, että kaikki linnut pääsevät helposti ulkotiloihin. Lattiakanaloissa, joista eläimet pääsevät ulos on yksittäisen kulkuaukon oltava vähintään 35 cm korkea ja 40 cm leveä.

eläin sisätila orren pituus cm/eläin pesä ulkotilat vuorotteluun käytössä m2/eläin
munivat kanat 6 el/m2 18 7 kanaa/pesä TAI yhteispesässä 83 kanaa/m2 4
lihasiipikarja paitsi hanhet ja ankat (kiinteä) 10 el/m2 ja maks 21 kg/m2 20 (vain helmikanat) 4/broileri tai helmikana, 10/kalkkuna
lihasiipikara paitsi hanhet ja ankat (siirrettävä) 16 el/m2 ja maks 30 kg/m2 2,5
hanhet yli 4 vk lihantuotantoon 14 kg/m2, jos ulos päivittäin 18 kg/m2 15
hanhet yli 4 vk siitokseen 1 el/m2, jos ulos päivittäin 2 el/m2 15
ankat yli 4 vk lihantuotantoon 16 kg/m2, jos ulos päivittäin 20 kg/m2 4,5
ankat yli 4 vk siitokseen 2 el/m2, jos ulos päivittäin 4 el/m2 4,5

Kussakin siipikarjarakennuksessa saa olla enintään: • 4800 kananpoikaa • 3000 munivaa kanaa • 5200 helmikanaa • 4000 naaraspuolista pekinginankkaa • 3200 urospuolista pekinginankkaa tai muita ankkoja • 2500 hanhea tai kalkkunaa. Mikäli muut säädökset eivät rajoita, luomusiipikarja pääsee ulos toukokuusta lokakuulle aina kun keliolosuhteet sen sallivat. Ulkoilutiloista puolet on kasvuston peitossa ja siellä on niille tarjolla suojaa joko puiden ja pensaiden alla tai erikseen esimerkiksi olkipaaleista tehdyissä suojissa. Vesilinnuille tarjotaan aina mahdollisuus peseytymiseen ja kesäkaudella myös uimiseen.

Eläinten hankinta

Pääsääntöisesti uusi eläinaines hankitaan toiselta luomukotieläintilalta. Jos luomulaatuisia kananuorikoita ei ole tarjolla, voidaan Ely-keskuksesta hakea lupaa hankkia alle 3 päivän ikäisiä untuvikkoja tavanomaisesta tuotannosta. Koska luomunuorikkokasvatusta ei Suomessa juurikaan tällä hetkellä ole, voidaan 31.12.2020 saakka voimassa olevalla poikkeuksella hankkia tavanomaisia alle 18-viikkoisia nuorikoita luomutuotantoon. Tällaisten nuorikoiden kasvatuksessa on kuitenkin pitänyt noudattaa luomutuotantoehtoja ruokinnan ja lääkityksen osalta, minkä lisäksi toiminnasta tehdään kirjallinen sopimus kasvattajan ja luomutoimijan välillä. Toimittaessa näin, ei nuorikoiden osalta tarvitse noudattaa enää kuuden viikon siirtymäaikaa luomumunantuotantoon.

Siipikarjan ruokinta

Luomusiipikarjatilalla on 20% rehuomavaraisuusvaatimus. Mikäli oman tilan tuotanto ei siihen riitä, voidaan luomurehua voidaan yhteistyössä muiden saman alueen luomutilojen tai rehualan toimijoiden kanssa. Siirtymävaiherehujen osalta ovat voimassa samat ehdot kuin muidenkin eläinlajien kohdalla. Siirtymäkauden poikkeuksella voidaan ruokinnassa käyttää tavanomaisia valkuaisrehuja enintään 5% kasviperäisten rehuainesten kuiva-aineesta. Luomusiipikarjan ruokavalioon kuuluu päivittäin myös karkearehua. Sallitut hiven- ja kivennäisaineet on lueteltu luomutuotantoehdoissa, minkä lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää synteettisiä vitamiinivalmisteita. Käytetyissä rehuissa ei ole minkäänlaisia GMO-tuotteita.

Siipikarjan ruokinnan perustan muodostaa hyvälaatuinen vilja, jonka tueksi annetaan valkuaista sisältäviä kasviperäisiä tuotteita (esim. herne ja rypsi). Jotta siipikarja voi kunnolla hyödyntää saamaansa karkearehua, korjataan se mahdollisimman hyvällä lehtevyys- ja sulavuusasteella.

Siipikarjan kasvatuksessa luonnonmukaisesti, suositaan hitaasti kasvavia rotuja. Kullekin siipikarjalajille on määritelty vähimmäisteurasikä, jota noudatetaan mikäli rotu ei ole hitaasti kasvava.

Lääkintä

Siipikarajan osalta ensiarvoisen tärkeää on tautien ennaltaehkäisy ja hyvästä tuotantohygieniasta huolehtiminen. Erien välillä tuotantotilat puhdistetaan ja desinfioidaan hyvin. Ylimääräisiä vierailijoita ei tuotantotiloihin päästetä ja luonnonlinnut pyritään pitämään tiloista poissa. Jos lääkitystä joudutaan käyttämään, noudatetaan normaaleja luomutuotantoehtoja kaksinkertaisista varoajoista ja lääkintäkerroista.

Lisätietoa

Lisää luomusiipikarjan kasvatuksesta voit opiskella Siipikarjaliiton tekemistä luomutuotannon Hyvät toimintatavat -oppaista


Hyödyllisiä linkkejä
Päivittäjän opas
Lataa itsellesi päivittäjän ohjekirja oheisesta linkistä. Klikkaa linkin päällä hiiren oikeaa ja valitse 'Tallenna nimellä'.